Rozety je možné zafrézovať do dverí, prípadne namontovať aj bez zafrézovania.
Upozornenie: tento systém neobsahuje podporný mechanizmus, je závislý od pružiny zámku.


PONUKU PRODUKTOV PRÁVE PRIPRAVUJEME