Rozety je možné zafrézovať do dverí, prípadne namontovať aj bez afrézovania.
Upozornenie: tento systém neobsahuje podporný mechanizmus, je závislý odpružiny zámku.


PONUKU PRODUKTOV PRÁVE PRIPRAVUJEME